rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
« strona g│ˇwna

W Moskwie kpi▒ sobie teraz z takich sankcji jak zablokowanie kont 11 dygnitarzy, ktˇrzy na aneksji Krymu zarobili znacznie wiŕcej ni┐ dotychczas posiadali na depozytach w USA, bo wiŕkszoŠ z nich posiada konta w Szwajcarii, Monaco, Brazylii itd., albo w ogˇle nie ma nic za granic▒, bo w Rosji najpewniejsz▒ lokat▒ s▒ od wiekˇw z│ote ruble, lub zajmuj▒ce znacznie mniej miejsca brylanty.

Sankcje jakie og│osi│ Prezydent USA wobec Rosji po agresji Putina na Krym s▒ ┐enuj▒co Âmieszne! Barak Obama skompromitowa│ nie tylko samego siebie, ale w dodatku da│ pretekst do dworowania z potŕgi USA przez dygnitarzy z Kremla!

W Moskwie kpi▒ sobie teraz z takich sankcji jak zablokowanie kont 11 dygnitarzy, ktˇrzy na aneksji Krymu zarobili znacznie wiŕcej ni┐ dotychczas posiadali na depozytach w USA, bo wiŕkszoŠ z nich posiada konta w Szwajcarii, Monaco, Brazylii itd., albo w ogˇle nie ma nic za granic▒, bo w Rosji najpewniejsz▒ lokat▒ s▒ od wiekˇw z│ote ruble, lub zajmuj▒ce znacznie mniej miejsca brylanty.

Kremlowscy dygnitarze umieszczeni na czarnej liÂcie ciesz▒ siŕ z darmowej reklamy w najwiŕkszych agencjach prasowych Âwiata. Rozg│os jaki zapewni│ im Barak Obama jest wiŕkszy ni┐ nagroda Oscara! Teraz maj▒ zapewniony wybˇr do rosyjskiej Dumy za zas│ugi w kpieniu z Ameryki. Prawdziwa sankcja bowiem by│aby wtedy, gdyby Obama nie ujawnia│ nikomu ich nazwisk, lecz po prostu, gdyby kto z poufnej listy przylecia│ do USA, to zosta│by nie wpuszczony, lecz odes│any najbli┐szym samolotem z powrotem do Rosji. Co to za sankcja. gdy uprzedza siŕ delikwenta co siŕ zamierza?

Zakaz wjazdu do USA dla zaledwie 11 pacho│kˇw prezydenta Rosji to temat dobry dla ka┐dego moskiewskiego kabaretu, bo tamtych jedenaÂcioro wcale siŕ nie wybiera│o do Ameryki, gdy┐ wakacje planuj▒ spŕdziŠ na Krymie!

Znacznie surowsze sankcje wizowe stosuje prezydent Barak Obama wobec Polakˇw, bo w ci▒gu roku odmawia siŕ prawa wjazdu do USA wielu tysi▒com naszych obywateli, a Rosjanom tylko kilkudziesiŕciu!


Rajmund Pollak

2014-03-23 | Dodaj komentarz
NsgdxzJHyI
2014-06-02 23:07:22
┼áamane1. Wikipedie nened a nikdy nebyla stnrcopeotn─Ť spolehlivfd pramen, jednodu┼íe proto, ┼że jejed ─Źle1nky m┼»┼że upravovat prakticky ka┼żdfd. Povste1ned Alpujarras bylo reziduem toho, co Maurove9 s ┼żidovskou podporou p┼Öipravovali, a co bylo na┼ít─Ťsted za┼Öedznuto v same9m po─Źe1tku.2. Proto┼że ┼Öada Maur┼» a ┼Żid┼» konvertovala jen na oko, bylo nutno vytvo┼Öit rozse1hlfd bezpe─Źnostned apare1t (s ─Źetnfdmi pravomocemi a privilegii pro sve9 ─Źleny), kterfd fale┼íne9 konvertity vyhlede1val a likvidoval. Tato jejich likvidace byla v re1mci tehdy platnfdch ze1kon┼» naprosto ok. Proble9m nastal tehdy, kdy┼ż tito fale┼íned konvertite9 do┼íli (asi tak po dvou generacedch se populace od nich pro─Źistila skoro stnrcopeotn─Ť) a tento inkvizi─Źned apare1t ztratil smysl sve9 existence. POTOM, medsto n─Ťjake9ho samorozpu┼ít─Ťned, za─Źal tento inkvizi─Źned apare1t vyre1b─Ťt "kaced┼Öe" a jine9 odchylky od "vedry prave9", jinak osoby bu─Ć zcela nevinne9, nebo "naka┼żene9" pokrokov─Ťj┼íedmi ideami (a v podstat─Ť poru┼íoval i tehdy platne9 ze1kony, ─Źili nebylo mo┼żne9 se jejich striktnedm dodr┼żove1nedm inkvizi─Źnedmu procesu vyhnout). (N─Ťco podobne9ho d─Ťlala i STB, kdy┼ż pomoced provokate9r┼» "vyre1b─Ťla" "pritiste1tned skupiny".) Goya za┼żil tento apare1t u┼ż v tote1lnedm mravnedm marasmu a tohle zachycuje i Forman┼»v film. Mimochodem, obvin─Ťned te9 dedvky z ─Źarod─Ťjnictved je nejme9n─Ť pravd─Ťpodobne1 v─Ťc z toho filmu, ree1ln─Ť by byla obvin─Ťna sped┼íe z n─Ťjake9 ne1bo┼żenske9 hereze. Podedve1te-li se do n─Ťjakfdch d─Ťjin inkvizice nebo ─Źarod─Ťjnickfdch proces┼», tak ┼ípan─Ťlske1 inkvizice "vy─Źnedve1" tedm, ┼że "─Źarod─Ťjnice" prakticky neprone1sledovala, m─Ťla dost jinfdch zdroj┼» ob─Ťted. Jedinou vfdjimkou je se9rie ─Źarod─Ťjnickfdch proces┼» v Baskicku, ktere9 ov┼íem m─Ťly sped┼í genocidned charakter.3. (a ze1rove┼ł i pro STK) Nev─Ť┼Öedm na n─Ťjake9 "┼żidovske9 spiknuted". Nicme9n─Ť isle1m je judaismu podstatn─Ť bli┼ż┼íed ne┼ż k┼Öes┼ąanstved, judaista se pod vle1dou muslim┼» cedted podstatn─Ť le9pe ne┼ż k┼Öes┼ąan. ┼Żide9 m─Ťli take9 v islamizovane9m ┼ápan─Ťlsku ┼Öadu privilegied, zatedmco po reconquist─Ť byli nuceni ┼żedt s k┼Öes┼ąany v re┼żimu stejnfdch pre1v a povinnosted (nebo alespo┼ł ekvivalentnedch - viz ta jejich v─Ťt┼íed mo┼żnost volne9ho pohybu po fazemed ste1tu). Tote9┼ż v ze1sad─Ť plated i v sou─Źasne9 dob─Ť, proto┼że v d┼»sledn─Ť sekule1rnedm ste1t─Ť, kde by bylo ne1bo┼żenstved zahne1no do ryze prive1tned sce9ny, by p┼Öedev┼íedm ortodoxned judaiste9 p┼Öi┼íli o ┼Öadu privilegied, o ┼Öadu privilegied by p┼Öi┼ílo i duchovenstvo. Podobne9 je to i u ortodoxnedch k┼Öes┼ąan┼», kte┼Öed hle1sajed (i t┼Öeba na internetovfdch diskusedch), ┼że "le9pe nesvoboda pod muslimy, ne┼ż svoboda za cenu, ┼że by s ne1mi byli rovnopre1vned kaced┼Öi a neznabozi". Tak┼że to nened jen vfdlu─Źn─Ť judaisticke1 ze1le┼żitost.Mimochodem, z doby isle1mske9 okupace ┼ápan─Ťlska je dolo┼żeno p┼Öes desedtku velkfdch a velkfd po─Źet malfdch, o nich┼ż mnohdy me1me jen siln─Ť nefaplne9 informace, povste1ned proti isle1mske9 nadvle1d─Ť. P┼Öesto┼że tato povste1ned byla po pore1┼żke1ch treste1na p┼Öed┼íernfdmi masakry (ani naciste9 by si patrn─Ť nedovolili odve9zt obyvatele Lidic do Prahy a tam je v┼íechny, v─Źetn─Ť malfdch d─Ťted, narazit na k┼»l nebo uk┼Öi┼żovat, muslimove9 toto d─Ťlali zcela b─Ť┼żn─Ť a v je┼ít─Ť daleko v─Ťt┼íedm m─Ť┼Öedtku), propukala znovu a znovu (to jen na uke1zku, jak byla vle1da isle1mu "multikulturn─Ť p┼Öednosne1"). Nicme9n─Ť nikdy se takovfdchto povste1ned nefa─Źastnili ┼Żide9, sped┼íe bojovali na stran─Ť muslim┼» (alespo┼ł jako udava─Źi). Je take9 historicky dolo┼żeno, ┼że minime1ln─Ť v jednom p┼Öedpad─Ť (tu┼íedm Toledo) ┼Żide9 otev┼Öeli m─Ťstske9 bre1ny isle1mskfdm dobyvatel┼»m (v dob─Ť dobfdve1ned ┼ápan─Ťlska muslimy v 9. stoleted).P┼Öesto se s Maury i ┼Żidy zache1zelo po reconquist─Ť velice slu┼ín─Ť (i v porovne1ned s tedm, jak se v Evrop─Ť po WW2 zache1zelo s N─Ťmci a pronacistickfdmi kolaboranty), dokud si represe nep┼Öivodili sami svfdm dal┼íedm naprosto rozmyslnfdm jedne1nedm.

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobra┐am sobie przysz│oÂci w innym regionie ni┐ Podbeskidzie . Nie zwa┐am na kierunki wiej▒cych wiatrˇw. Staram siŕ demaskowaŠ ob│udŕ i zak│amanie. Z zawodu jestem in┐ynierem mechanikiem, a ponadto uko˝czy│em podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wroc│awiu. Poza tym zda│em egzaminy pa˝stwowe z jŕzyka francuskiego i niemieckiego. Ukonczy│em rˇwnie┐ kurs pierwszego stopnia jŕzyka w│oskiego. Prawdziwych przyjaciˇ│ mam kilkanaÂcioro i to jest najwiŕksze bogactwo jakie sobie ceniŕ. Napisa│em jedn▒ powieŠ pt.: "Si│a przebicia", a druga jest ju┐ po korekcie polonistycznej i byŠ mo┐e bŕdzie wydana w 2012 roku. Lubiŕ zwiedzaŠ muzea, a zw│aszcza galerie malarstwa. Interesujŕ siŕ kultur▒ i sztuk▒ Chin. W lipcu 2010 roku uko˝czy│em intensywny kurs jŕzyka chi˝skiego na poziomie podstawowym.Uwa┐am , ┐e wa┐ne s▒ tylko te s│owa , ktˇre maj▒ pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecie˝ (1)

2018
» pa╝dziernik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» stycze˝ (2)

2016
» grudzie˝ (2)
» listopad (2)
» pa╝dziernik (3)
» wrzesie˝ (4)
» sierpie˝ (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecie˝ (1)
» luty (1)
» stycze˝ (2)

2015
» grudzie˝ (1)
» listopad (3)
» wrzesie˝ (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecie˝ (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» stycze˝ (3)

2014
» grudzie˝ (6)
» listopad (6)
» pa╝dziernik (7)
» wrzesie˝ (4)
» sierpie˝ (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecie˝ (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» stycze˝ (5)

2013
» grudzie˝ (3)
» listopad (1)
» wrzesie˝ (5)
» sierpie˝ (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecie˝ (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» stycze˝ (8)

2012
» grudzie˝ (11)
» listopad (8)
» pa╝dziernik (6)
» wrzesie˝ (10)
» sierpie˝ (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecie˝ (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» stycze˝ (5)

2011
» grudzie˝ (12)
» listopad (8)
» pa╝dziernik (8)
» wrzesie˝ (7)
» sierpie˝ (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecie˝ (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» stycze˝ (6)

2010
» grudzie˝ (9)
» listopad (16)
» pa╝dziernik (10)
» wrzesie˝ (8)
» sierpie˝ (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecie˝ (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» stycze˝ (8)

2009
» grudzie˝ (5)
» listopad (3)
» pa╝dziernik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dzi o tym co sie dzieje w RP mˇwi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Ksi▒┐kŕ pt.: "Polacy wyklŕci z FSM za komuny i podczas w│oskiej inwazji" mo┐na zamˇwiŠ w...

Ocena bloga:


Oce˝ blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


WyÂwietle˝: 517636
Newsˇw: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze s│owami:
Barak Obama zwolennikiem Oscara dla Putina za re┐yseriŕ aneksji Krymu?, blog Bielsko, blogi Bielsko-Bia│a